อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผลกระทบของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563

          อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผลกระทบของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ณ ห้องอยุธยา โรงแรมทอปแลนด์ พิษณุโลก

         โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด และมี รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน

          โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คุณบุษยกร ประดิษฐนิยกูล นักวิจัยอาวุโส และ คุณภานุภัทร พลขำ นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ

         ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ นักวิจัย นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *